EQUIP

         Lluís M. Biscarri

Enginyeria de disseny mecànic
Mecànica computacional
Simulació en supercomputació
Direcció d’equips de R + D + I

           Xavier Ayneto

Estratègia i direcció de la innovació
Desenvolupament de nous negocis
Polítiques públiques d’R + D i innovació
Emprenedoria i Lean Startup

            Marc Casany

Arquitectura i edificació
Edificació industrialitzada
Eficiència energètica
Interiorisme

        José Luis Simarro

Finançament de R+D+i
Fiscalitat de la R+D+i
Control econòmic de projectes
Internacionalització

         Màrius Mollà

Gestió de projectes d’industrialització.
Gestió del coneixement
Lean manufacturing
Formador i coach en el seu àmbit

           Francesc Daura

Enginyeria elèctrica i electrònica
Compatibilitat electromagnètica
Càmeres digitals, Funcions ADAS
Direcció d’equips de R + D + I

            Enric Escorsa

Vigilància i prospectiva tecnològica
Intel·ligència competitiva
Gestió de la tecnologia i la innovació
Gestió de la propietat intel·lectual

        Sergio Correa

Estratègia i gestió del disseny
Disseny gràfic i branding
Service design
Creativitat i Design Thinking

             Elsa Puig

Detecció i potenciació de talent
Avaluació d’equips
Dinamització de persones i idees
Formació en habilitats

         Isabel Sierra

Innovació Social
Benestar i salud
Smart Cities
Regeneració Urbana

          Xavier Gallardo

Gestió de projectes complexos
Gestió del coneixement i innovació
Direcció d’equips multidisciplinaris
Agile project management

  Francesc Xavier Magrans

Assaig i simulació vibro-acústica
Diagnòstic i control vibro-acústic
Confort vibro-acústic
Direcció d’equips de R + D + I

          Lourdes Pozueta

Disseny d’experiments
Anàlisi estadístic de dades
Optimització de productes i processos
Millora contínua

           Jesús Purroy

Emprenedoría en ciències de la vida
Estratègia i dirección de la innovación
Desenvolupament de nous negocis
Disseny d’ecosistemes d’innovació

         Michael Loghlin

Robòtica industrial i logística
Robòtica de serveis i mèdica
Consultoria en robòtica avançada
Desenvolupament de negoci en robòtica

      Aleksandar Ivančić

Energia i medi ambient
Eficiència energètica
Eco-innovació de productes i processos
Direcció d’equips de R + D + I

         Miquel Delclòs

Sistemes d’informació
Gestió del coneixement
Sistemes de gestió entorn web 
Plataformes de treball col·laboratiu

             Enric Batalla

Estratègia i gestió IP
Valorització de la tecnologia
Brockerage tecnològic
Enginyeria energètica

          Segimon Serrat

Enginyeria de l’aigua
Tractament de residus
Enginyeria i economia mediambiental
Enginyeria química

          Xavier Majoral

Disseny i desenvolupament de producte
Disseny per a la fabricació i el muntatge
Gestió de projectes d’innovació de producte
Innovació centrada en l’usuari