EQUIP

           Xavier Ayneto

Estratègia i direcció de la innovació
Desenvolupament de nous negocis
Polítiques públiques d’R + D i innovació
Emprenedoria i Lean Startup

         Màrius Mollà

Gestió de projectes d’industrialització.
Gestió del coneixement
Lean manufacturing
Formador i coach en el seu àmbit

          Xavier Majoral

Disseny i desenvolupament de producte
Disseny per a la fabricació i el muntatge
Gestió de projectes d’innovació de producte
Innovació centrada en l’usuari

            Enric Escorsa

Vigilància i prospectiva tecnològica
Intel·ligència competitiva
Gestió de la tecnologia i la innovació
Gestió de la propietat intel·lectual

        Sergio Correa

Estratègia i gestió del disseny
Disseny gràfic i branding
Service design
Creativitat i Design Thinking

             Elsa Puig

Detecció i potenciació de talent
Avaluació d’equips
Dinamització de persones i idees
Formació en habilitats

          Xavier Gallardo

Gestió de projectes complexos
Gestió del coneixement i innovació
Direcció d’equips multidisciplinaris
Agile project management

  Francesc Xavier Magrans

Assaig i simulació vibro-acústica
Diagnòstic i control vibro-acústic
Confort vibro-acústic
Direcció d’equips de R + D + I

         Michael Loghlin

Robòtica industrial i logística
Robòtica de serveis i mèdica
Consultoria en robòtica avançada
Desenvolupament de negoci en robòtica

      Aleksandar Ivančić

Energia i medi ambient
Eficiència energètica
Eco-innovació de productes i processos
Direcció d’equips de R + D + I

          Segimon Serrat

Enginyeria de l’aigua
Tractament de residus
Enginyeria i economia mediambiental
Enginyeria química