FAQ Català

FAQ

Per què la innovació oberta és una bona solució per a la meva empresa?

La innovació oberta permet estendre la capacitat d’innovació d’una companyia molt més enllà del que li seria possible utilitzant només els recursos interns. Difícilment una empresa, ni tan sols les més grans, es poden permetre la inversió que suposa disposar de la tecnologia necessària ni tenir en nòmina el talent requerit per desenvolupar les innovacions que, d’altra banda, necessiten per ser competitives. A més, compartir esforços i riscos permet en molts casos aconseguir objectius d’una altra manera inabordables.

 

Pot Ideas2Value ajudar-nos a potenciar la nostra capacitat innovadora?

La nostra xarxa disposa d’especialistes en innovació des de les perspectives d’estratègia, gestió i creació d’ecosistemes d’innovació oberta. No hi ha solucions generals, per la qual cosa el convidem a contactar amb nosaltres i analitzarem el seu cas per oferir-li una solució idònia, que pot anar des de l’emissió d’unes recomanacions fins a un compromís i implicació directa en el dia a dia del seu procés innovador.

 

És possible, ni tan sols convenient, externalitzar la innovació de la meva empresa, o part d’ella?

La innovació, entesa com a procés estratègic de negoci, no es pot externalitzar. El que sí es pot externalitzar són parts de la cadena de valor d’aquest procés, o dels projectes als quals dóna lloc. Algunes empreses troba especialment útil disposar d’espais externs per incubar projectes d’innovació que internament serien pràcticament impossibles de desenvolupar. Finalment, la realització de projectes amb equips mixtes, interns-externs, genera un brou de cultiu especialment favorable a l’aparició i concreció de noves idees.

 

Per què resulta tan difícil innovar en empreses consolidades, encara que hi hagi intenció de fer-ho?

Aquest és un tema complex, es pot assenyalar com una de les causes fonamentals la necessitat de protegir el nou dels procediments establerts, que atreuen i consumeixen la major part dels recursos disponibles per resoldre els problemes del dia a dia. Per altra banda la cultura i sistemes de gestió desenvolupats per aconseguir l’excel·lència operativa en el curt termini, no coexisteixen fàcilment amb la cultura i forma de gestió necessàries per desenvolupar la innovació, sent necessari generar espais específics d’incubació però sense perdre la connexió necessària per seva posterior implantació.

 

Pot Ideas2Value ajudar-nos a desenvolupar els nostres projectes d’innovació?

Molts projectes d’innovació tenen dificultats i fins i tot fracassen perquè falla algun dels esglaons de la seva cadena de valor. Ideas2Value Network, està composta per un ampli i heterogeni grup d’empreses altament especialitzades i professionals de primer nivell que poden donar una resposta òptima i coordinada a aquests buits, treballant en equip amb la pròpia empresa. El ventall de possibilitats és molt ampli, per la qual cosa us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per analitzar la seva problemàtica i oferir-li una solució completa i compromesa amb l’èxit del seu projecte.

 

Per què certes innovacions no aconsegueixen arribar al mercat?

Probablement no s’hauria de parlar d’innovació si no s’ha aconseguit arribar al mercat per iniciar difusió. Innovar no és (només) tenir una bona idea o desenvolupar un nou producte o servei. La innovació sorgeix de la conjunció entre una oportunitat real de mercat (necessitat no atesa, problema per resoldre, etc) i una bona idea de com abordar-la creant valor per a un client. El fracàs en l’arribada al mercat està en moltes ocasions en idees que no han sabut trobar la seva oportunitat, perquè no existeix o perquè es va arribar a deshora.

 

Per què les empreses no s’interessen per les innovacions que desenvolupem a la nostra institució?

El camí des de la idea al mercat és llarg i suposa un procés de maduració que al seu torn implica la disminució dels riscos assumits. Aquest procés de maduració ha estat tipificat en una escala de 9 nivells, els anomenats TRL (Tecnology Readiness Levels). Els centres de recerca, desenvolupament i innovació solen recórrer només els primers 3 nivells, normalment finançats amb fons públics. No obstant això les empreses difícilment estan disposades a assumir el risc d’una transferència de tecnologia per sota del nivell 7. Entre tots dos punts es troba el denominat “vall de la mort”, on queden bloquejats molts desenvolupaments interessants però no prou madurs per ser d’interès empresarial.

 

Som una institució amb idees, però sense mitjans tècnics per materialitzar-les. Com podria ajudar Ideas2Value?

Podem crear un equip multidisciplinari de projecte ad hoc per a cada necessitat, i ocupar-nos de la materialització de les seves idees, des del concepte inicial (solució tècnica més model d’explotació), seguint per la construcció i assaig de prototips i fins a l’arribada al mercat. El finançament del projecte pot, si cal, ser estudiada per potencials inversors o fins i tot per un futur soci industrial.