Isabel Sierra

Isabel Sierra Navarro coordina l’àrea de benestar i innovació social.

Isabel Serra Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en la dimensió social i de la salut. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional a l’Administració Pública, a la Universitat i també en Entitats del Tercer Sector Social i de la Salut.

Impulsora de programes per al desenvolupament social i de la comunitat en les ciutats, des de l’administració local, ha participat en diversos projectes orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones, en l’àmbit de la infància i joventut i també de les gent gran, tant des del disseny dels projectes com en l’anàlisi de la informació i elaboració d’estudis.

En l’àmbit de la salut, es va vincular al Programa autonòmic de regeneració urbana de barris, des de 2005 fins a 2011, impulsat en programa Salut als Barris, desenvolupat a les ciutats implicades en el programa, especialment l’Ajuntament de Barcelona.

És autora del llibre “Ciutats per a les Persones” (2015, Editorial Díaz de Santos) i de diverses publicacions electròniques i articles de revistes de les ciències socials i la salut relacionades amb els entorns urbans i la relació entre les persones i l’espai. Directora i coordinadora del recent estudi “Anàlisi de la qualitat de vida a la Ciutat”, en fase de desenvolupament.

Recentment, ha participat en l’actualització de la norma UNE per a la qualitat així com en la creació de la nova norma UNE sobre Ciutats Intel·ligents. Forma part del Grup d’anàlisi sobre Smart Cities organitzat pels Col·legis d’Enginyers Industrials i i Enginyers en Telecomunicacions de Catalunya.

Col·labora així mateix en diversos projectes, a la Universitat de Barcelona, l’Escola de Disseny de la U.Ramón Llull, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, en relació al desenvolupament d’estratègies Internacionals com Ciutats Saludables, Ciutats Educadores i Sentient Cities, sempre des del punt de vista de la qualitat de vida a les ciutats i la implicació de l’urbanisme i les dinàmiques socials urbanes.