Lluís M. Biscarri

Lluís M. Biscarri coordina l’àrea de mecànica computacional de Ideas2Value Network.

És Enginyer Industrial Mecànic per la UPC i soci fundador de Biscarri Consultoria, empresa que presta serveis en l’àmbit de la Simulació Numèrica (CAE) aplicada a projectes d’enginyeria de producte i / o de procés. Té una llarga trajectòria professional de 36 anys en enginyeria mecànica, i com a expert en simulació numèrica aplicada a la mecànica computacional.

El seu bagatge d’experiència i coneixements en l’ús d’eines CAE aplicades a projectes d’enginyeria s’ha gestat al llarg d’una intensa carrera professional. Lluís ha estat gerent d’unitat de negoci de consultoria i assistència tècnica en ALTRAN-DSD, cap d’enginyeria mecànica a SENER Enginyeria i Sistemes, S.A., dirigint un grup d’enginyeria assistida per ordinador (CAE) en projectes d’automoció i ferroviaris, responsable tècnic d’anàlisi estructural i simulació per ordinador en el departament d’enginyeria de disseny de NISSAN Motor Ibérica, S.A.. Ha treballat també en tasques de projecte, càlcul i direcció d’obra d’estructures metàl·liques, obra civil i instal·lacions industrials, a Serveis Energètics, S.A., empresa d’enginyeria del grup Catalana de Gas, S.A.

Des de BC Investiga sobre les possibilitats que ofereixen la Supercomputació i la Mecànica Computacional pel que fa a la factibilitat de simulacions de models complexos multi-física i / o de grans dimensions, en cicles de càlcul raonables utilitzant codis Open-Source. Col·labora amb el Barcelona Supercomputing Center a la prova i documentació de la versió Open-Source del codi Alya.

En l’àmbit universitari, Lluís ha estat professor associat a temps parcial de teoria i pràctica d’anàlisi per elements finits en el Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC i professor col·laborador a temps complet de l’assignatura Càlcul, Construcció i Assaig de Màquines al Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC.