SERVEIS

T’oferim una aproximació total a la innovació, que integra tant tecnologia, com a producte, servei, procés, experiència de l’usuari i models de negoci, sense oblidar el desenvolupament d’una cultura organitzacional adequada i d’un marc estratègic i de gestió excelents.

Et podem ajudar a incrementar el potencial innovador de la teva empresa i en qualsevol fase del procés d’innovació, des de la detecció d’oportunitats i generació d’idees (front end) fins a la gestió dels projectes i explotació dels resultats (back end):

1. Estratègia, organització i gestió:

– Creació del sistema d’innovació intern: estratègia, organització, procés i gestió
– Identificació i estructuració de l’ecosistema d’innovació extern.
– Disseny d’espais per la innovació

2. Idees i oportunitats:

– Detecció d’oportunitats i generació d’idees.

3. Conceptualització:

– Avaluació i / o creació del concepte inicial d’innovació: anàlisi de la viabilitat econòmica, la factibilitat tècnica, estratègies IP, temes regulatoris…
– Definició i planificació del projecte.
– Configuració de l’equip necessari per fer-ho.

4. Disseny:

– Disseny i recerca del finançament per al projecte.
– Desenvolupament del concepte: Creació del model de negoci, disseny i prototip de la solució.
– Validació del concepte: Experimentació inicial, test de concepte.

5. Desenvolupament:

– Disseny i desenvolupament de productes, en fase precomercial i sèries pilot.
– Validació del disseny: experimentació prototips.

6. Comercialització:

– Recerca de clients, socis i / o finançament addicional.
– Màrqueting i pla d’internacionalització del projecte / producte.
– Si és el cas: Pla d’implantació en unitats de negoci existents.

Cartera de Serveis:

 

  • Disseny industrial, simulació numèrica i enginyeria bàsica.
  • Disseny i desenvolupament de metodologies i eines per a la innovació.
  • Assessorament: legal, IP, normatiu i regulador, etc …
  • Estudis tècnics: Experiència d’usuari, context d’ús, benchmarking i user centered innovation.
  • Estudis de mercat, Brockerage tecnològic.
  • Gestió econòmica del projecte.
  • Gestió tècnica de projectes Open Innovation.
  • Gestió de la fabricació de prototips i primeres sèries pilot.